Frequently Asked Questions

De antwoorden op veelgestelde vragen over Finance Bouvelard vindt u hier. Is uw vraag niet beantwoord na het lezen van FAQ, neem dan contact met ons op.

Algemeen

Waarom Finance Boulevard

Deze vraag beantwoorden wij tweeledig

1.

Wij zien dat steeds meer organisaties het werven van financials in eerste instantie zelf ter hand nemen. Helaas zien we in veel gevallen dat recruitment niet vanuit de marketing gedachte wordt ingezet. Het gevolg is dat de focus ligt op de actief zoekende kandidaat. En in heel veel situaties zijn dat niet de beste kandidaten. Wij vinden dat u beter verdient, vandaar Finance Boulevard: het eerste marketingbureau dat gespecialiseerd is in het vinden van financials.

2.

Kandidaten zien door de bomen het bos niet meer omdat heel veel jobboards geen specialisatie hebben. Finance Boulevard heeft deze specialisatie duidelijk wel en streeft daarnaast naar het creëren van een community: wij gaan voor, samen en met Financials diverse activiteiten ontplooien (denk aan opleidingen, coachingstrajecten, etc). Dat zorgt er voor dat potentiële kandidaten op ons platform komen voor een heel andere reden en positief overvallen worden door de vacature die u aanbiedt.

Privacy & Data Protectie

Een thema dat met de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de schijnwerpers staat en bij Finance Boulevard speerpunt is. Het volgende hebben wij o.a. geregeld:

 • Onze website heeft een SSL certificaat, vandaar HTTPS en de melding links in de browser: Veilig
 • De gegevens die wij verzamelen, zijn uitsluitend de gegevens die u ons aanreikt als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • Aan de achterkant van deze site hebben wij een database die bedoeld is om het wervingsproces te begeleiden. Indien u gebruik maakt van een van onze diensten inclusief het begeleiden van het proces, dan worden sollicitanten die reageren opgenomen in de database. Deze kandidaten worden na afloop van de procedure verwijderd uit de database.
 • Kiest u voor een van onze diensten exclusief het begeleiden van het proces dan garanderen wij dat potentiële kandidaten rechtstreeks bij u reageren, dus buiten onze database om.
 • Wij gebruiken geen cookies
 • Wij maken wel gebruik van tools die profiling als basis hebben (denk aan Hyper Targeting), echter deze tools hebben geen enkele connectie met deze site.
Waarom is er geen database?

Finance Boulevard werkt niet met een database waar u in kunt zoeken naar potentiële kandidaten. De reden daarvoor is dat wij daar niet in geloven. Dergelijke databases zijn nooit up-to-date; kandidaten blijken niet meer op zoek te zijn, reageren niet. Kortom, het kost u veel tijd en energie en het levert niet het gewenste resultaat op.

Daarom focussen wij op ons netwerk waar inmiddels meer dan 5.000 financials op aangesloten zijn. Uw vacature wordt o.a. in ons netwerk bekend gemaakt.

Servicedesk

Bij onze ServiceDesk kunt u terecht voor alle vragen die betrekking hebben op Finance Boulevard. Wilt u gebruik maken van Finance Boulevard dat kunt u afhankelijk van de dienst die u afneemt veel zelf regelen via My-Finance-Boulevard.

Maar met evenveel plezier nemen wij u graag al het werk uit handen en regelen wij alles. U kunt de voortgang dan volgen via My-Finance-Boulevard.

Onze ServiceDesk staat tot uw beschikking op werkdagen tijdens kantooruren. Finance Boulevard is echter 24 uur per dag / 7 dagen per week voor u aan het werk. U kunt onze servicedesk bereiken via support-team@finance-boulevard.nl of 040 – 303 1950

Job Board

Wat is dat?

Het Jobboard van Finance Boulevard is de vacature-site waar alle openstaande finance functies worden gepresenteerd. In principe is het Jobboard het fundament van onze dienstverlening. Welke vorm van dienstverlening u ook kiest, de vacature zal altijd gepresenteerd worden op de vacature-site.

 

 • met het presenteren van uw vacature op Finance Boulevard bereikt u precies de doelgroep waar u naar op zoek bent: financials die latent of oriënterend op zoek zijn. Wij besteden namelijk veel aandacht aan gerichte marketing voor het platform in het algemeen en uw vacature in het bijzonder. Een plaatsing van uw vacature op Finance Boulevard betekent een actieve benadering van de markt. Een benadering die Finance Boulevard voor haar rekening neemt.
 • kiest u voor andere vormen van dienstverlening, zoals Job Board+, Sourcing of Executive Search, dan fungeert de vacatureplaatsing als basis, als fundament. Met de inspanningen die wij verrichten is het ons doel financials die latent of oriënterend op zoek zijn te triggeren de vacature te lezen en uiteindelijk te reageren.
Wanneer kies ik voor Job Board?

Er zijn verschillende redenen waarom u alleen gebruik wilt maken van het Jobboard van Finance Boulevard.

 • u wilt uw vacature aan de juiste doelgroep presenteren en dus gericht onder de aandacht brengen;
 • gezien de aard van de vacature en de inspanningen van Finance Boulevard, verwacht u dat er voldoende kwalitatieve kandidaten reageren op uw vacature.
Kunnen kandidaten rechtstreeks bij mij solliciteren?

Ja, vanzelfsprekend. Het Jobboard van Finance Boulevard is zo ingericht dat we “achter” de sollicitatiebutton een link plaatsen die er voor zorgt dat een sollicitant rechtstreeks bij u reageert. Dat betekent dat wij niet kunnen zien wie er reageert en betreffende kandidaten niet in een database van Finance Boulevard worden opgenomen.

Vanzelfsprekend bieden wij de mogelijkheid om van het sollicitatie-systeem van Finance Boulevard gebruik te maken. Via My-Finance-Boulevard kunt u de reacties beheren en eventuele volgende stappen zetten. Benieuwd hoe dat er uit ziet? Bekijk dan via het demo-account wat de mogelijkheden zijn.

 

Uw investering

Uw investering voor het plaatsen van een vacature op het Jobboard van Finance Boulevard bedraagt € 500,- exclusief btw. De vacatureplaatsing blijft 60 dagen online en kan desgewenst zonder bijkomende kosten verlengd worden.

 

Hoe kan ik een plaatsing op het Job Board bestellen?

Heel eenvoudig, zoek met ons contact en wij regelen alles. Klik hier om op de bestelpagina te komen. U kunt ons ook bellen op +31 40 303 1950

Job Board+

Wat is dat?

Bij Job Board+ profiteert u van onze jarenlange expertise in het werven van financials. Met deze expertise zijn wij in staat specifieke profielen (persona’s) samen te stellen die op basis van data worden verrijkt. Met deze toevoeging presenteren wij uw vacature op het juiste moment op de juiste plek aan de juiste persoon.

Wanneer kies ik voor Job Board+

Dat kan om verschillende redenen zijn. Uw profiel is generiek van aard (bijvoorbeeld het profiel van een Financial Controller), maar u wilt met latent en oriënterende financials in contact komen of u wilt  uw wervingsbudget niet voor de massa inzetten maar specifiek gericht op de doelgroep.

Zeer specifieke profielen (bijvoorbeeld Head of Tax) lenen zich beter voor Sourcing. Deze doelgroep is qua omvang veel overzichtelijker waardoor het verstandiger is direct 1:1 contact te leggen.

Waarom zie ik mijn vacature niet?

Het eenvoudigste antwoord is: u behoort niet tot de doelgroep. Zoals aangegeven onder Wat is dat? maken wij op zeer intellgente wijze gebruik van diverse kenmerken van de kandidaat waar u naar op zoek bent. De kans is groot dat u zelf niet tot die doelgroep behoort en derhalve de vacature niet ziet. Met een uitzondering: uw vacature staat ook op ons Job Board, die ziet u wel.

Uw investering

De hoogte van uw investering in Job Board+ bepaalt u zelf. Job Board+ is gebaseerd op pay / click. U bepaalt hoe hoog uw budget is, dat kan variëren van enkel honderden euro’s tot duizenden euro’s. Het doel moet uiteindelijk zijn dat u in contact komt met zeer goede kandidaten tegen een zo laag mogelijke clickrate.

Hoe kan ik Job Board+ bestellen?
Heel eenvoudig, zoek met ons contact en wij regelen alles. Klik hier om op de bestelpagina te komen. U kunt ons ook bellen op +31 40 303 1950

Sourcing

Wat is dat?

Sourcing is binnen marketing te vergelijken met Direct Marketing. Op basis van de persona’s die we hebben samengesteld gaan wij actief voor u op zoek naar passende kandidaten.

Wij brengen niet alleen de vacature onder de aandacht, we zoeken actief het persoonlijke contact met potentiele kandidaten. Met het doel deze kandidaten te interesseren in uw vacature.

Een zeer actieve benadering met het doel orienterende en latent zoekende kandidaten te bereiken.

Wanneer kies ik voor Sourcing

Er zijn een aantal redenen aan te geven waarom u het beste kunt kiezen voor Sourcing:

 • U bent op zoek naar een specifiek profiel, dus niet een financial controller maar bijvoorbeeld een Head of Tax. Een profiel dat aan de ene kant makkelijk te definiëren en te detecteren is, aan de andere kant een actieve benadering nodig heeft om geattendeerd te worden op een vacante positie.
 • U al diverse pogingen heeft ondernomen om met de juiste kandidaat in contact te komen en merkt dat het profiel waar u naar op zoek bent schaars is. Zo schaars dat u het aandurft te gaan kiezen uit 1 kandidaat.
Uw investering

De hoogte van uw investering in Sourcing bepaalt u zelf, waarbij de minimale investering € 2.500,- exclusief btw per vacature is. Afhankelijk wat u wensen zijn kan de investering hoger worden, bijvoorbeeld omdat Finance Boulevard de kandidaten vooraf gaat screenen voordat ze bij u in beeld komen.

Hoe kan ik Sourcing bestellen?
Heel eenvoudig, zoek met ons contact en wij regelen alles. Klik hier om op de bestelpagina te komen. U kunt ons ook bellen op +31 40 303 1950

Search

Wat is dat?

Search is het volledig uitbesteden van de werving van kandidaten aan Finance Boulevard. Wij garanderen dat u drie geselecteerde en gescreende kandidaten op gesprek krijgt.

Search is de meest uitgebreide tool die tot uw beschikking staat, waarbij u ook nog eens de minste inspanning hoeft te verrichten. Dit gecombineerd met de garantie dat u minimaal 3 kandidaten op gesprek krijgt is een win-win-situatie voor alle partijen.

Wanneer kies ik voor Search

Er zijn diverse redenen waarom u voor Search kiest:

 • U gelooft in de actieve en persoonlijke benadering, gecombineerd met de garantie dat u 3 gekwalificeerde kandidaten op gesprek krijgt. Immers, van alle tools die op Finance Boulevard tot uw beschikking staan is Executive Search de tool waarin de menselijke maat een zeer belangrijk item is.
 • Het ontbreekt u aan tijd en/of capaciteit om een wervingstraject gedeeltelijk of in zijn geheel zelf uit te voeren;

 

Uw investering

Bij Search hangt de hoogte van uw investering af van diverse factoren. Vandaar dat we deze tool op basis van een offerte aanbieden.

 

Offerte aanvragen
Het inzetten van Search is maatwerk. Vandaar dat we eerst met elkaar in gesprek gaan en op basis daarvan een offerte uitbrengen.

Via deze link kunt u een offerte aanvragen. U kunt ons ook bellen op +31 40 303 1950

Finance Boulevard

Het eerste marketingbureau gespecialiseerd in het vinden van finance kandidaten voor uw finance vacature.

Kantoor

Finance Boulevard 1
1234 AX  EINDHOVEN

Contact ons